Huisregels bezoekers Club 24

 • Minimum leeftijd 16 jaar
 • Er kan naar een identiteitsbewijs gevraagd worden
 • Een ieder dient correct gekleed te zijn
 • Bezit en/of gebruik van drugs is verboden. Bij gebruik volgt verwijdering.
 • Het bezit van steek-, vuur- en andere wapens is verboden. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.
 • Door het betreden van Club 24 stemt u in met de mogelijkheid van visitatie en fouillering.
 • Het gebruik van de garderobe is verplicht.
 • Een ieder dient de aanwijzingen van het personeel strikt op te volgen.

Onderstaande zaken worden absoluut niet getolereerd en kunnen leiden tot onmiddellijke verwijdering, dit ter beoordeling van het beveiligingspersoneel:

 • Racisme
 • Agressief gedrag
 • Hinderlijk gedrag
 • Ongewenste intimiteiten

Door het betreden van Club 24 wordt eenieder geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met bovenstaande huisregels. Huisregels van Club 24 gelden tevens in de directe omgeving van de locatie.

Directie en beveiligingspersoneel behouden zich het recht voor gasten te weigeren welke buiten reeds ongepast gedrag vertonen.